MIŠKA, Matěj. Elektronický podpis v praxi [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190260. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vlastimil Člupek.
Uložit do Citace PRO