BŘEZINA, Jiří. Evoluce protokolů pro zamezení vzniku smyček na linkové vrstvě [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190262. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karel Slavíček.
Uložit do Citace PRO