PEKÁRKOVÁ, Kateřina. Modelování propagace signálu pro LPWA komunikační technologie [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190270. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Radek Možný.
Uložit do Citace PRO