BIČÁK, Tomáš. Jednoúčelový VoIP komunikátor [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190273. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Tomáš Caha.
Uložit do Citace PRO