ČUHEL, Radim. Řízení přístupu k lokální síti pomocí protokolu IEEE 802.1x [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190274. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karel Slavíček.
Uložit do Citace PRO