VAVERKA, Jan. Vytvoření Bluetooth dataloggeru pro záznam a zpracování naměřených dat [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190281. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Dejdar.
Uložit do Citace PRO