SCRIPNIC, Dmitrii. Využití otevřených nástrojů pro monitoring přístupové sítě [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190282. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce David Grenar.
Uložit do Citace PRO