BAKÓ, Zdeněk. Analýza bezdrátového provozu Wi-Fi [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190287. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Pospíšil.
Uložit do Citace PRO