LORENC, Tomáš. Měření vlastností LoRa/LoRaWAN komunikace [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190300. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Aleš Povalač.
Uložit do Citace PRO