STOLAŘOVÁ, Hana. Laboratorní přípravek pro výuku syntetických prvků a aplikací [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190301. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Roman Šotner.
Uložit do Citace PRO