FORMÁNKOVÁ, Zuzana. Analýza reakce epileptogenní tkáně na intrakraniální elektrickou stimulaci. Online, Bakalářská práce, vedoucí Jan Cimbálník. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190309. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO