FORMÁNKOVÁ, Zuzana. Analýza reakce epileptogenní tkáně na intrakraniální elektrickou stimulaci [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190309. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jan Cimbálník.
Uložit do Citace PRO