MOLNÁROVÁ, Monika. Analýza biochemických a hematologických dat u sportovců [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190313. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Daniela Chlíbková.
Uložit do Citace PRO