SCHNEIDEROVÁ, Anna. Vývoj komponent pro zpracování a vizualizaci proteomických dat v prostředí KNIME [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190319. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Mgr. David Potěšil, Ph.D Mgr. David Potěšil, Ph.D.

Uložit do Citace PRO