ŠARA, Kryštof. Aplikace pro stanovení tepové frekvence pomocí chytrého telefonu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190322. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Andrea Němcová.
Uložit do Citace PRO