ŠIRŮČKOVÁ, Kateřina. Porovnání reálných a virtuálních nativních obrazů pořízených spektrální výpočetní tomografií [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190323. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Petr Marcoň.
Uložit do Citace PRO