ŠŤASTNÁ, Magdaléna. Charakterizace bezolovnatých piezoelektrických keramik [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190324. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Pavel Tofel.
Uložit do Citace PRO