VLASÁKOVÁ, Romana. Elektrická charakterizace flexibilních nanovlákenných piezoelektrických materiálů [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190327. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Pavel Tofel.
Uložit do Citace PRO