ŠMÍDA, Marek. Pokročilé modulace pro optické komunikace [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190332. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Marek Novák.
Uložit do Citace PRO