ČESÁK, Radim. Konstrukce dronu pro využití v senzorové technice vyrobeného 3-D tiskem [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190336. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Martin Adámek.
Uložit do Citace PRO