JÁNEŠ, Pavel. Monitorovací zařízení pro kvasné procesy využívající termodynamické senzory [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190338. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Martin Adámek.
Uložit do Citace PRO