KEKELÁK, Miroslav. Studium elektrodových materiálů pro post-lithno iontové systémy [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190345. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Tomáš Kazda.
Uložit do Citace PRO