VALACHOVIČ, Marek. Číslicový model architektury Network on Chip pro diagnostické účely [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190350. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Martin Šťáva.
Uložit do Citace PRO