ZWIENER, Jan. Návrh měřicího obvodu senzoru plynů pro měření velmi nízkého limitu detekce [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190351. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jaromír Hubálek.
Uložit do Citace PRO