ŠINDELKA, Dan. Informační a komunikační technologie a referendum o Brexitu [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190361. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Kenneth Froehling.
Uložit do Citace PRO