BLÁHA, Michal. Modelový příklad krizového scénáře pro rozsáhlý výpadek elektrické energie [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190368. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Michal Ptáček.
Uložit do Citace PRO