DVOŘÁČEK, Jan. Potencionální produkce elektrické energie fotovoltaickými panely a taškami v městské zástavbě [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190369. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Martin Paar.
Uložit do Citace PRO