ŘEHOŘEK, Tomáš. Rozsahy hlavních parametrů elektrizační soustavy [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190380. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Martin Paar.

Uložit do Citace PRO