KOVAĽ, Nikodém. Posouzení návrhu malé fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům a zpracování postupu její revize [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190390. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce František Veselka.
Uložit do Citace PRO