DVOŘÁK, Michal. Analýza modelování neshodností různých modelů tranzistorů ve slabé a silné inverzi [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190392. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jiří Háze.
Uložit do Citace PRO