PAPÍREK, Jan. Možnosti likvidace a recyklace fotovoltaických panelů v ČR [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190400. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Josef Kotlík.

Uložit do Citace PRO