MICHÁLKOVÁ, Kateřina. Chemická charakterizace vín z vybraných PIWI odrůd [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190410. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Jaromír Pořízka.
Uložit do Citace PRO