VAFEK, Zdeněk. Software pro motoristické závody [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190417. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Radek Štohl.
Uložit do Citace PRO