SZOTKOWSKI, Šimon. Sledování korelace pohybu elektrického oblouku a obloukového napětí [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190429. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Petr Kloc.
Uložit do Citace PRO