ŠVEJCAR, Michael. Nástroj pro simultánní přehrávání více interpretací jedné skladby [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190437. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Štěpán Miklánek.
Uložit do Citace PRO