ŠVEJCAR, Michael. Nástroj pro simultánní přehrávání více interpretací jedné skladby [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190437. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Štěpán Miklánek.

Uložit do Citace PRO