LISKA, Matej. Experimentální softwarový hudební nástroj řízený barvou světla [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190439. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Dan Dlouhý.
Uložit do Citace PRO