JEŽEK, Štěpán. Syntéza hudebního signálu pomocí přímého generování vyšších harmonických složek [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190442. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Lubor Přikryl.

Uložit do Citace PRO