KOŠAŘ, Vojtěch. Analýza účinku dusítek na barvu pozounu a trubky [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190448. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ondřej Jirásek.
Uložit do Citace PRO