SVOBODA, Jan. Přesná segmentace obrazových dat [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190449. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Mikulka.

Uložit do Citace PRO