HOLUB, Josef. Audio zesilovač s modulací PWM pro laboratorní výuku [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190455. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Tomáš Kratochvíl.
Uložit do Citace PRO