ŠLÍGL, Jan. Solární nabíječka s balančním obvodem pro 4 článkovou baterii pracující v IoT [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190456. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Erik Herceg.
Uložit do Citace PRO