KOLÁŘ, Ondřej. Kompaktní Bluetooth multimetr [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190459. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Stanislav Rozum.

Uložit do Citace PRO