DOSKOČIL, Ondřej. Detekce buněk pomocí konvolučních neuronových sítí [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190471. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Vičar.

Uložit do Citace PRO