NEMČEKOVÁ, Petra. Analýza signálů z akcelerometru během krokového cyklu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190478. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Martin Králík.
Uložit do Citace PRO