NOVOTNÁ, Eliška. Binaurální sluchadlová korekce s jednozdrojovým napájením [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190479. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Daniel Vlk.
Uložit do Citace PRO