PŘIDALOVÁ, Tereza. Využití izokinetického dynamometru pro měření a hodnocení svalové síly dolních končetin u sportovců [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190480. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Daniela Chlíbková.
Uložit do Citace PRO