PŘIDALOVÁ, Tereza. Využití izokinetického dynamometru pro měření a hodnocení svalové síly dolních končetin u sportovců [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190480. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Daniela Chlíbková.

Uložit do Citace PRO