HOFERKOVÁ, Kateřina. Využití programu LabVIEW pro stanovení nejistoty měření [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190484. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Soňa Šedivá.
Uložit do Citace PRO