RAŠKA, Marek. Laboratorní model pro simulaci řízení jednoduchého technologického procesu [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190499. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Miroslav Jirgl.

Uložit do Citace PRO