MUŠINKA, Martin. Rozpoznání obličeje na ESP32 s využitím existujícího frameworku [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190502. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Tomáš Benešl.
Uložit do Citace PRO