PANÁK, Petr. Vysokoúrovňová syntéza číslicových obvodů v oblasti síťových aplikací popsaných v jazyce P4 [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190506. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Lukáš Fujcik.

Uložit do Citace PRO