VEČEŘA, Václav. Modelování principů Industry 4.0 na systému CP Factory [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190510. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce František Zezulka.

Uložit do Citace PRO